MC Oříšek je neziskové zařízení zastřešené Sítí pro rodinu. Hlavní politika všech mateřských center by se dala shrnout do sedmi bodů. Nabízí bezpečný prostor pro sdílení zkušeností rodičů. Disponují sítí odborníků, jejichž služby buď samy přímo nabízí či zprostředkovávají, tak aby bylo co nejdostupnější potřebným. Učí děti rané socializaci, zároveň rozvíjí rodičovské dovednosti. Spojují generace a posilují komunitní život. V neposlední řadě pomáhají rodičům s návratem na trh práce. Sociálně práce mateřských center spočívá na principu svépomocných skupin. Jejich členové a návštěvníci si vzájemně naslouchají, navzájem si poskytují poradenství, vzájemně se učí.

Neméně důležitá je aktivní účast mateřských center v oblasti kulturního života obcí či měst.  Každoroční snahou MC Oříšek v naší obci je navození a udržení příjemného prostředí pro pravidelné setkávání rodičů a dětí. Bylo pro nás velkou výzvou vytvoření a obnovení dvou akcí pořádaných nejen pro členy mateřského centra, ale i širokou veřejnost. Na dalších aktivitách se podílíme společně s Keramickou dílnou Veverka nebo s městysem Veverská Bítýška.

V průběhu celého roku se maminky s dětmi setkávají v herně pravidelně v pondělí dopoledne při výtvarných a tvořivých činnostech. Středeční dopoledne jsou věnovány různým zajímavým přednáškám, na které jsou zváni odborníci z různých oborů. Tyto přednášky se střídají s říkánkami a zpívánkami pro děti. Páteční dopoledne jsou určené pro cvičení maminek s dětmi v tělocvičně za Kulturním domem.

 Prostor herny je v odpoledních hodinách využívaný k různým volnočasovým aktivitám.
 
Ve večerních hodinách je herna využívána pro cvičení maminek, které si rády protáhnou a zformují tělo bez dětí.

 V zimním období jezdí maminky s dětmi pravidelně do solné jeskyně, která má všestranné blahodárné účinky na zdraví.

V průběhu celého roku jezdíme na různé zajímavé výlety, např. na výstavy, do knihoven, za zvířátky.

 

Z podporu děkujeme našim sponzorům!

  • Obec Veverská Bítýška,
  • Jihomoravský kraj,
  • HARTMANN -  RICO a.s.
  • ROSSMANN, spol. s r.o.

     

 

 

Print Email